Kontakt

kontakt meni

Područje poslovne izvrsnosti - BEAR

invest bearVodiči

vodici meniJavni pozivi

javni poziviPoslovni prostori

pos prostoriDokumenti

docs

Zapošljavanje

Ugovori i uslovi

Radni odnos se zasniva ugovorom o radu kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti između poslodavaca i radnika.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa zaključivanjem ugovora o radu između poslodavca i radnika, uređeni su Zakonom o radu – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07).

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa se utvrđuju u odnosu na konkretno radno mjesto i utvrđuju se Opštim kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.

Forma i sadržina ugovora o radu definisana je članom 19. Zakona o radu i Pravilnikom o obrascima ugovora o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 19/09).

Detaljnije o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast možete saznati na internet stranici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Odmori i odsustva

Radnik koji radi sa punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta.

Radnik ima pravo na dnevni odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od namjanje 12 časova, a radnici zaposleni u poljoprivredi i na sezonskim poslovima, najmanje 10 časova neprekidno.

Radnik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

Radnik koji ima najmanje šest mjeseci neprikidnog rada, ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana, a maloljetni radnik u trajanju od najmanje 24 radna dana.

Detalji o odmorima radnika su propisani članom 54. do 66. Zakona o radu – prečišćeni tekst.

Radnici imaju pravo i na plaćeno odsustvo najmanje 5 radnih dana u kalendarskoj godini u slučajevima propisanim članom 66. Zakona o radu i neplaćeno odsustvo do tri dana u kalendarskoj godini shodno članu 67. Zakona o radu.

Otkaz ugovora

Prestanak ugovora o radu je moguć iz više razloga, shodno članu 125. Zakona o radu.  Prestanak radnog odnosa detaljnije je definisan je članovim 125. do 141. Zakona o radu.

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavce je moguć (najčešći razlozi):

 

  • Ako radnik izvrši težu povredu radnih obaveza
  • Ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika
  • Ako radnik, s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti, ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu
  • Ako se radnik, u roku od pet radnih dana od dana isteka neplaćenog odusustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa, ne vrati na rad

Otkaz ugovora o radu od strane radnika

Radnik ima pravo do poslodavcu otkaže ugovor o radu ako:

  • Poslodavac izvrši povredu svojih obaveza iz ugovora o radu
  • Ako su te povrede takve da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi rad kod poslodavca
  • Kao i u slučaju da radnik ne želi da nastavi rad kod poslodavca.
Sajt opštine Teslić

grb zv


Bilten opštine Teslić

novembar

Korisni sajtovi

dom zdravlja

t org

 rad


kontakt

investsrpska


p komora


irbrs


e srpska


rars


apif

SERVISI OPŠTINE TESLIĆ

Please publish modules in offcanvas position.