Kontakt

kontakt meniVodiči

vodici meniJavni pozivi

javni poziviPoslovni prostori

pos prostoriDokumenti

docs

Poreski sistem

Poreski sistem u BiH/RS poznaje kategorije direktnih i indirketnih poreza. Poreski sistem u Republici Srpskoj funkcioniše u skladu sa evropskim principima i standardima oporezivanja dohotka i dobiti, kao i sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. U poređenju sa drugim zemljama, poreske stope u Republici Srpskoj su izuzetno povoljne.

poreski sistem 2018
Poreske stope u odnosu na zemlje u regionu

Za više informacija o porezima možete posjetiti stranicu Poreske uprave RS.

 Carine

Zakonom o carinskoj politici Bosne i Hercegovine regulisani su osnovni elementi sistema za carinsku zaštitu privrede Bosne i Hercegovine, prava i obaveze svih subjekata u postupcima carinjenja robe i putnika. Regulisano je carinsko područje, carinska linija, carinski granični pojas, carinski nadzor, postupak carinjenja robe i drugih instituta koji regulišu sistem carinske zaštite. Carinski propisi sprovode se jedinstveno na području BiH.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standarde, a istovremeno se postepeno otvara tržište BiH za robe iz EU prema dinamici ugovorenoj u aneksima i protokolima koji su pripadajući dio ovog Sporazuma.

Carine na uvoz se utvrđuju na bazi tarifnih lista unutar kojih su robe i usluge klasifikovane u 21 kategoriju a nivo stope se kreće od 0-15%. Postoje mnoge stavke koje su oslobođene od plaćanja carine npr. oprema koja se uvozi na bazi stranih ulaganja, oprema koja se koristi za rekonstrukciju Republike Srpske, materijala koji se koriste za proizvodnju izvoznih proizvoda, kao i kapitalna i industrijska oprema uvezena na bazi poslovnih aktivnosti transfera iz inostranstva. Vrijednost uvezene robe se utvrđuje na bazi izjave dobavljača o vrijednosti robe, sa dodatim troškovima prevoza sredstava od mjesta porijekla do carinske teritorije.

Postupak carinjenja robe koja se uvozi u carinsko područje BiH, sprovodi carinarnica kod koje je roba prijavljena za carinjenje.

U BiH postoje 4 glavna regionalna centra: CI Banja Luka, CI Sarajevo, CI Tuzla, CI Mostar.

Granični prelazi:

Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška, Bosanski Brod, Šamac, Rača, Pavlovića most, Karakaj, Zvornik, Klobuk, Vraćanovići-Deleusna, Dobrun, Zupci, Nudo, Ivanica.

Carinski prelazi:

Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Bosanski Brod, Rača, Pavlovića most, Karakaj, Klobuk, Vraćanovići-Deleusna, Dobrun.

Oslobađanje od plaćanja carine

Strani ulagači mogu biti oslobođeni uvoznih dadžbina na opremu stavljenu u slobodni promet koja predstavlja ulog stranog lica.

Uvozna ograničenja na opremu koja je dio stranih ulaganja

Oprema koja se uvozi u BiH kao strano ulaganje ne smije biti starija od 10 godina. Potrebno je obezbijediti certifikat od nadležnog tijela koji dokazuje da oprema odgovara određenim standardima zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Za više informacija o carinskim propisima možete posjetiti službenu stranicu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Sajt opštine Teslić

grb zv

Korisni sajtovi

dom zdravlja

t org

 rad


kontakt

investsrpska


p komora


irbrs


e srpska


rars


apif

SERVISI OPŠTINE TESLIĆ

Please publish modules in offcanvas position.