Kontakt

kontakt meni

Područje poslovne izvrsnosti - BEAR

invest bearVodiči

vodici meniJavni pozivi

javni poziviPoslovni prostori

pos prostoriDokumenti

docs

Pogodnosti i podsticaji

Pogodnosti na lokalnom nivou


Podrška u uspostavljanju poslovne aktivnosti i posle početka poslovanja (After Care)

-tokom započinjanja poslovne aktivnosti kao i nakon početka poslovanja, investitoru za sve potrebne informacije kao i pomoć pri prevazilaženju eventualnih problema na raspolaganju stoje službenici Odsjeka za razvoj i investicije na čelu sa Načelnikom opštine i ostalim službenicima lokalne uprave po iskazanoj potrebi.


Pomoć pri pronalaženju lokacije

-sve informacije o trenutno dostupnim lokacijama pogodnim za investiranje se prezentuju investitoru nakon čega se investitor, u slučaju da iskaže potrebu, vodi u obilazak tih lokacija.


Besplatno zemljište u industrijskoj zoni

-Opština Teslić potencijalnim investitorima, pored ostalih pogodnosti, nudi i besplatno zemljište. Više informacija o načinu dobijanja zemljišta ispod tržišne cijene ili bez naknade možete naći u dokumentu "PRAVILNIK o uslovima i načinu dodjele nepokretnosti u svojini Opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade".


Fleksibilan plan parcelacije u industrijskoj zoni i prilagodljiv željama investitora

-u slučaju da investitor započne svoju poslovnu aktivnost u industrijskoj zoni i pri tome iskaže potrebu za većim prostorom u bliskoj budućnosti,lokalna uprava može rezervisati  traženi prostor prema želji investitora do dogovorenog roka.


Podsticaji za otvaranje novih radnih mjesta u iznosu od 5.000,00 KM

-tokom svake godine lokalna uprava raspisuje "Javni oglas za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica" i za svako novootvoreno radno mjesto u proizvodnim djelatnostima i uz ispunjenje propisanih uslova, isplaćuje podsticaje u iznosu od 5.000,00 KM.
28.04.2015. Opština Teslić - Javni oglas za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica


Odgođeno plaćanje rente i doprinosa za izgradnju građevinskih objekata u cilјu otvaranja novih radnih mjesta

-obaveza plaćanja od trenutka dobivanja upotrebne dozvole za početak rada i na period do 5 godina.

Akademija za drvo i metal (Wood and Metal Technical Academy)

-u slučaju da poslodavac ima potrebu za obukom, dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom radnika, u Tesliću postoji centar za obuku i prekvalifikaciju radnika. Za više informacija posjetite link http://www.msntesla.info/index.php/wmta/o-wmta.


Minimalne takse i procedure

-projektom „Giljotina propisa“ sve administrativne takse i rokovi su svedeni na minimalno.

 

Pogodnosti na državnom nivou


Liberalizovana trgovina

-kao rezultat otvaranja tržišta, pokretanje biznisa u Republici Srpskoj znači mogućnost pristupa izuzetno velikom tržištu, bez plaćanja carinskih obaveza (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA 2006, EFTA, Ugovori o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini, Trgovinski sporazumi...Za više informacija posjetite link http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=403&menuID=368&langid=2 )


Stimulativna poreska politika

-poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.
U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.
Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.
U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.


Povoljan tretman stranih investitora

Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 25/02, 24/04, 52/11 i 68/13) osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači.

Prava i koristi stranih investitora ne mogu biti obustavljena ili odbijena donošenjem naknadnih zakona ili regulative

Strani ulagač može posjedovati nekretnine u Republici Srpskoj i uživa ista imovinska prava u pogledu nekretnina kao građani i pravna lica Republike Srpske.

Inostrani kapital u opremi je izuzet od plaćanja uvozne carine i carinskih dažbina (sa izuzetkom putničkih kola, automata i mašina za kockanje).

Strani ulagači mogu otvoriti račun u bilo kojoj komercijalnoj banci u domaćoj i/ili u konvertibilnoj valuti na teritoriji Republike Srpske.

Strani ulagači mogu slobodno zaposliti strana lica, na osnovu zakonskih odredbi imigracionog i radnog prava u Republici Srpskoj.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit omogućava umanjenje poreske osnovice za ulaganja u postrojenja i nepokretnosti u slučaju kada se ona koriste u svrhu proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Umanjenje poreske osnovice predviđeno je i u slučaju zapošljavanja 30 radnika u toku kalendarske godine.
"Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit"

Strani ulagači su zaštićeni od procesa nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije ili mjera sa sličnim djelovanjem; ove mjere se mogu preduzimati samo u javnom interesu u skladu sa zakonima u Republici Srpskoj.

Strani ulagači mogu slobodno prenijeti u inostranstvo dobit, koja je rezultat njihove investicije u Republiku Srpsku.

Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency).

*U tekstu su navedene samo neke od pogodnosti na državnom nivou a kompletan pregled informacija o pogodnostima pri ulaganju na teritoriji Republike Srpske možete naći na sajtu http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=285&cls=true

Sajt opštine Teslić

grb zv


Bilten opštine Teslić

novembar

Korisni sajtovi

dom zdravlja

t org

 rad


kontakt

investsrpska


p komora


irbrs


e srpska


rars


apif

SERVISI OPŠTINE TESLIĆ

Please publish modules in offcanvas position.