Kontakt

kontakt meniVodiči

vodici meniJavni pozivi

javni poziviPoslovni prostori

pos prostoriDokumenti

docs

Infrastruktura

Putna infrastruktura

S obzirom da je najbliža željeznička stanica (Doboj) udaljena 25 km  i najbliži aerodrom Mahovljani-Banja Luka 100 km, cestovni transport i saobraćaj su izuzetno značajni. Znаčаj putne mreže je još veći i zbog činjenice dа Opštinа zаuzimа veliku površinu te dа su  nаseljenа mjestа znаtno rаzuđenа po njenoj teritoriji.
Putnu mrežu čine magistralni put M-4, regionalni putevi Tedin Han-Bistričak (R-473) i Klupe-Šnjegotina (R-476), lokalni putevi, nekategorisani putevi, trotoari i pješačke staze.

Teslić leži na Magistralnom putu M-4 koji spaja Doboj i Banju Luku i predstavlja najznačajniju saobraćajnicu Opštine. Udaljen je od Doboja 25 km, a od Banje Luke 85 km. Ovaj put neposredno povezuje devet naseljenih mjesta opštine. Kroz opštinu Teslić prolaze i dva regionalna puta (R-473 i R 476). Ovi putevi povezuju 16 naseljenih mjesta u opštini Teslić. Postoji 10 pravaca lokalnih puteva  ukupne dužine 99 km. U periodu od 2010. do 2015.godine modernizovano je 26 km lokalnih puteva. Ukupna dužina lokalnih puteva koja je asfaltirana iznosi 76 km.

Komunikacije i sredstva informacija
Mreža fiksne i mobilne telefonije je dobro razvijena i pokriva skoro čitavu teritoriju opštine. Kablovske podzemne veze su postavljene na čitavom području. Teritoriju opštine Teslić pokrivaju telekom operateri M:TEL (70% pokrivenost teritorije sa najvećim brojem korisnika), HT Eronet i BH Telecom.
Na području opštine Teslić su prisutni TV, radio, internet i štampani mediji. Medijske TV kuće koje imaju svoje dopisnike iz Teslića su Radio televizija Republike Srpske (RTRS), Elta TV i Televizija K3. Radio "Studio M" sa sjedištem u Tesliću, novine Opštinske Uprave "Teslićke novosti", te pet internet informativnih portala redovno prate dešavanja sa područja opštine Teslić.
Internet i televizija takođe imaju visok procenat pokrivenosti opštine koji se, pojavom novih pružaoca takvih usluga na tržištu,  ubrzano približava maksimalnom procentu od 100%.

Energetska infrastruktura

Godišnja potrošnja električne energije na području opštine Teslić iznosi cca. 85.000.000 kWh, i obuhvaćeno je 18.300 kupaca električne energije, od kojih se 17.000 odnosi na domaćinstva. Do sada je rekonstruisano i modernizovano cca. 45% ukupne dužine distributivne EE mreže opštine Teslić.  U periodu od 2010. do 2015.godine došlo je do povećanja godišnje potrošnje, broja kupaca električne energije (ukupno 800 više, od čega se 500 odnosi na domaćinstva) i 10% više EE mreže je rekonstruisano u posljednih pet godina.

Napajanje električnom energijom obezbijeđeno je putem dva 110 kV dalekovoda i to iz pravca Doboja i Stanara. Osim toga, na području opštine Teslić postoje i dva 10 kV dalekovoda sa MHE "Žiraja", "Velika Jasenica" i "Žeželja" na području sela Blatnica.
Transformacija električne energije se vrši preko čvorne TS 110/35/10 kV u kojoj su instalirana dva transformatora 110/35 kV sa po 20 MVA snage, te dva transformatora 35/10 kV sa 8 MVA. Osim toga na udaljenijim dijelovima konzuma su instalirane tri TS 35/10 kV, kao i 246 TS 10/04 kV u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske, 33 TS 10/04 kV i jedna TS 35/10 kV u vlasništvu kupaca električne energije. 

Komunalna infrastruktura

Vodovodnim i kanalizacionim sistemom na području opštine Teslić upravlja preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić. Osnovno izvorište vode koja se distribuira vodovodnim sistemom je rijeka Velika Usora, ukupna količina zahvaćene vode iznosi 1.179.000 m3 i ukupni kapacitet vodozahvata iznosi do 100 l/s (litara po sekundi). Proizvodnjа vode se vrši u postrojenju zа prečišćаvаnje (filter stаnicа) locirаnom oko 8 km od grаdа Teslićа u nаselju Studenci. Dužina distributivne mreže po vodozahvatu je povećana za 7 km u period od 2011. godine do 2014. godine (101 km u 2011.god. u odnosu na 108 km u 2014. god.). U periodu od 2011. do 2014. godine izgrađeno je 7,096 km vodovodne mreže i ukupan broj priključaka se povećao za 6,51% (8.629 priključaka u 2014. god. u odnosu na 8.101 priključaka u 2011. god.) Ukupni gubici vode u okviru vodovodne mreže su smanjeni za 39,85% u navedenom periodu.

Prikupljanje i odvoz otpada je organizovano kao redovna aktivnost za grad i sva prigradska naselja kao i za centre većih mjesnih zajednica (Pribinić, Čečava, Blatnica). U periodu od 2010. do 2015. godine KP Komunalac-Teslić je kontinuirano radio na proširenju teritorije obuhvaćene organizovanim odvozom otpada. Zahvaljući tome, pored prethodno navedenih, organizovanim odvozom otpada su obuhvaćene i sljedeće mjesne zajednice: Rajševa, Krivaja, Buletić, Žarkovina, Vrela, Gornji Ranković, Osivica, Ukrinica, Ružević, Gomjenica, Vlajići, Jasenova, Gusti Teslić, Barići, Jasenica, Mladikovine (dno), Bežlja i Slatina.

Kapaciteti KP Komunalac-Teslić, u proteklih pet godina, su povećani nabavkom jednog kamiona (ukupno 5), redovnom godišnjom nabavkom kontejnera (oko 10 kontejnera zapremine 1,1 m3 ), izgradnjom otvorenih garaža u krugu preduzeća i na prostoru gradske deponije. Također je proširen prostor u tijelu deponije. U pogledu načina i postupka sakupljanja, selekcije i odlaganja komunalnog otpada nije bilo značajnijih promjena u posljednih pet godina. Prikupljanje i odvoz se vrši na klasičan način bez odvajanja korisnog otpada. Deponovanje otpada se vrši na otvorenoj gradskoj deponiji Lučinac, udaljenoj 4 km od grada Teslića, gdje se dnevno deponuje cca. 100 m3 neselektivnog otpada.

Sajt opštine Teslić

grb zv

Korisni sajtovi

dom zdravlja

t org

 rad


kontakt

investsrpska


p komora


irbrs


e srpska


rars


apif

SERVISI OPŠTINE TESLIĆ

Please publish modules in offcanvas position.